Reserves Online

Aigües termals: Propietats i beneficis

Caldes de Boi > Balneari > Aigues Termals

Es te registre de l'efecte terapèutic de les seves aigues desde l'època romana, sent a finals del segle XVIII quan es realitzen les primeres anàlisis  per a poder donarli el valor mèdic i científic, donat que ja eren famoses per els seus efectes per a recuperar la Salut.

Caldes de Boí compta amb 37 manantials de temperatures que oscil.len entre els 4 ºC i els 56 ºC que permeten realitzar una gran varietat de tècniques termals diaries.

Les aigües son: clorurades, sulfurades, sulfatades i bicarbonatades, predomina el sodi en les aigües mes calentes i el calci a les mes fredes. El seu pH es bàsic a la majoría excepte en aquelles aigües fredes on es àcid. 

Indicacions terapèutiques

  • Reumatismes: malalties articulars, artrosis, gota, fibrosis, miàlgies, seqüeles posttraumàtiques, ciàtica.
  • Afeccions respiratòries: bronquitis, asma, sinusitis. Aparell circulatori: insuficiència venosa, limfàtica i arterial. Aparell urinari: litiasis renal, cura de diüresis.
  • Aparell digestiu: gastritis, enteropaties, insuficiència hepàtica.
  • Afeccions dermatològiques: dermatosis, èczemes, psoriasis.
  • Sistema nerviós: distonia neurovegetativa.

L'aigua que s'embotella amb el nom de Caldes de Boí, neix de la Font del Bou, a 1.500 metres d'altitut. Es tracta d'una aigua de mineralització dèbil, amb un baix contingut en calci, evitant així la formació de càlculs renals i amb un alt contingut en sílice que ajuda a l' eliminació de l' acumulació de greixos i residus ajudant així a la depuració.