Reserves Online

Cancelar reserva

Fango Teràpia

Caldes de Boi > Balneari > Carta de Serveis > Termals > Fango Teràpia

El fang de Caldes de Boí està format per l'aigua mineromedicinal sulfurada de la Tartera, una quantitat mínima d'argila (carbonat de calci, magnesi, silicat d'alumini) i un 55% de matèria orgànica (torba). La maduració es realitza en amplis dipòsits, comunicants entre si, que se sotmeten a l'acció de l'aigua mineromedicinal durant 12 mesos. Passen després a un agitador a 100ºC, que els homogeneïtza durant vint minuts a 20Kw de potència, controlant nivells d'aigua i temperatura. Es buiden pel fons i són traslladats a les cabines d'aplicació en recipients d'acer inoxidable.

L'aplicació pot ser local o general en els llocs indicats pel metge, a una temperatura de 45ºC, durant vint minuts, un cop al dia durant 10 sessions.

S'aplica en capes de 10cm de gruix i es cobreix al pacient amb una tela impermeabilitzada i manta, seguits de dutxa i repòs.

Els fangs estan indicats específicament per a l'artrosi. La calor que s'aconsegueix transmetre amb aquests fangs permet disminuir la rigidesa causada pel Parkinson o un accident cerebrovascular (ACV), o dolors musculars causats per contractures o la fibromiàlgia. A més, afavoreix la relaxació muscular en vies urinàries i aparell genital femení.