Reserves Online

Cancelar reserva

Història i les seves aigües

Caldes de Boi > Caldes de Boi > Història i les seves aigües

La imatge de la Mare de Déu va ser traslladada el dia 25 juny de 1892 al poble de Boí, on va romandre fins a 16 de juliol de 1915 que va tornar a ubicar al Balneari.

Les aigües minero-medicinals de Caldes de Boí són declarades d'utilitat pública el 20 de desembre de 1887.

Davant de Don Federico Vallmitjana i la seva dona Dñ ª Josefa Colomina, adquireixen la finca mitjançant subhasta pública de l'Estat publicada al BOE (17-12-1895)

El 1932 s'amplia la capacitat de l'Hotel Caldas amb la construcció de l'ala costat del riu. 

Durant la guerra civil, el 1936, la imatge original de la verge, el retaule original i part del temple és cremada i destruïda.

La imatge actual de la verge és de l'artista Camp Arnau i realitzada l'any 1940, el retaule es va reformar el 1948.

El 1953 es va posar en funcionament la piscina exterior amb aigua de la Font del Bou.

El 1956 s'inicia la construcció de l'Hotel Manantial part central.

El 1962 i 1973 es construeixen dos mòduls d'ampliació de l'Hotel Manantial quedant configurada la seva estructura actual.

La carretera local L-500 que comunica Pont de Suert amb Caldes de Boí, va ser inaugurada per Francisco Franco el dia 27 de setembre de 1955.

Durant els anys 2002 al 2006 s'han reformat tant el Central Termal com els hotels Manantial i Caldas.