Reserves Online

Cancelar reserva

Reacondicionament Post Tractament Oncològic

Caldes de Boi > Balneari > Tractaments > Programes Especials > Post Tractament Oncològic

El Programa de Cures Integrals està indicat per a pacients que es restableixen d'una teràpia oncològica. Bàsicament radioteràpia o quimioteràpia.

El tractament consisteix a fer una avaluació complerta del pacient, a la qual participen diferents especialistes: metges, fisioterapeutes i professionals de l'estètica. Els implicats valoren les necessitats que es detecten en cada cas i després es procedeix a la posada en marxa del programa.

Un dels primers passos és millorar la imatge i l'estat general del pacient, mitjançant l'aplicació de diverses tècniques que ajuden a atenuar les seqüeles que deixa el tractament oncològic.

Per això s'utilitzarà hidratació diària amb la nostra aigua embotellada de nivell Premium que ens garanteix una aportació de minerals equilibrat, combinat amb la beguda d'aigua ferruginosa per restablir els nivells de ferro, mobilitat aquàtica assistida per un terapeuta per restablir musculatura i mobilitat articular, combinat amb tècniques d'estètica buscant la millora de la imatge.

Amb l'objectiu d'afavorir el resultat del  programa mitjançant la creació de grups, i la terapia presencial dels professionals que intervienen al programa, aquest es realitza en unes dates concretres.

Dates Programa de Cures Integrals Càncer: 1 al 4 de juliol 2016