Reserves Online

Cancelar reserva

Programa Antiestrès

Caldes de Boi > Balneari > Tractaments > Programes propis > Antiestrés

Està indicat especialment per a persones en estat ansiós a causa de la vida quotidiana, insomni a causa d'estrés, depressions lleus o estats post estrès lleus com ho és la mort d'un familiar, canvis en el cicle vital, etc.

El tractament consisteix en una avaluació per part del metge del Balneari on s'indicarà específicament la combinació de les diferents tècniques. Bàsicament el tractament consistirà en immersió en aigua sulfurada i tractament en estufes de vapor d'aigua sulfurada buscant una relaxació generalitzada. Per aconseguir un estat de calma, s'utilitzaran tècniques de massatge tant en sec com en aigua, com poden ser el Massatge Subaquàtic, Massatge Vichy i Massatge mitjançant Gran Dutxa Universal. Això es combinarà amb tècniques d'exercicis específics que busquen la relaxació mental i l'equilibri cos-ment, com poden ser el Ai chi i la relaxació aquàtica assistida.

 

Consulti el tractament