Política de privacitat - Selecció de personal

Responsable Tractament

Estació Termal Caldes de Boí, S.A
A25011610
C/Afueras s/n, 25528 Caldes de Boí
Contacte: info@caldesdeboi.com


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En compliment del disposat al Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, li informem de que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a Estació Termal Caldes de Boí tractem les dades que ens facilita pr alguna, o totes les següents finalitats:

Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès incloses al currículum

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les seves dades seran conservades en un temps de 6 mesos a partir de la última confirmació d’interès (sempre i quant no es sol·liciti la seva supressió o es deslligui la relació mercantil).

Legitimació: Consentiment inequívoc.

Destinataris: No compartim les dades amb tercers.

Drets

Te dret a obtenir confirmació sobre si a Estació Termal de Caldes de Boí estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, teniu dret d’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el dret d’oposició al tractament de les vostres dades. Estació Termal Caldes de Boí deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: Balneari Caldes de Boí, C/Afores s/n, 25528 Caldes de Boí, Lleida adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, us informem que podeu adreçar-vos davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.


Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies.